ZGODOVINA DRUŠTVA

Pisalo se je leto 1982, ko se je skupina strelskih zanesenjakov zbrala z namenom, da ustanovi društvo, katerega namen bo druženje in prenašanje strelskega znanja na mlajše.

Že v začetni fazi so se pojavile težave, saj je strelstvo šport, ki se lahko izvaja le na varnih in primerno zavarovanih območjih. Strelci so se zato v začetni fazi srečevali kar v garažah posameznih članov, kjer so si uredili začasne prostore. Ob iskanju primernega prostora se je streljanje z zračno puško za krajši čas prestavilo v dvorano nekdanjega Zadružnega doma v Doliču. V poletnem času se je izvajalo streljanje z MK orožjem na Pantnarjevem travniku pri gasilskemu domu, pred prihodom na novo lokacijo pa še na sedanji lokaciji Športnega doma.

Ob iskanju lokacije za strelišče se je članom porodila zamisel, da bi bila primerna lokacija trasa nekdanje železnice, ki je glede na smer streljanja ( J-S ) praktično idealna, z usekom v peščeni teren pa tudi varna.

Tako se je pričelo pridobivanje gradbene dokumentacije in leta 1990 se je pričela gradnja strelišča. Strelišče so gradili člani s prostovoljnim delom in po podatkih so zabeležili več kot 10000 ur prostovoljnega dela. V objektu je tako nastalo 12 stezno strelišče za zračno orožje, zunaj pa 10 stezno strelišče na razdalji od od 15 metrov do 100 metrov z avtomatskim pomikom tarč. Seveda, pa se smeli načrti za bodočnost niso končali pri tem. V naslednjih letih je na področju strelišča zrasla tudi pokrita hala za streljanje s pištolo velikega kalibra. V naslednjih letih je tako potekalo vzdrževanje objekta ter skrb za tekmovalno mladino. V letu 2018 pa je nastopil čas, da se ta objekt ponovno posodobi. Dodelala se je streha na pokriti hali za strelanje s pištolami z velikim kalibrom, posodobilo se je zunanja strelska mesta ter seveda posodobilo se je tudi notranje strelišče za zračno orožje, ki je tako postalo eno najmodernejših strelišč v okolici.

V letu 2022, natančneje 4. julija 2022, praznujemo 40 let neprekinjenega delovanja strelskega društva. Tako še danes ponašamo v svet zanos in veselje s katerim so leta 1982 aktivni strelci na ustanovni seji ustanovili Strelsko društvo Dolič. Društvo danes združuje preko 140 članic in članov ter okoli 30 mladih članic in članov. Veseli smo, da je zanimanje za športno strelanje v vzponu, saj se lahko pohvalimo z močno generacijo mladih strelcev, ki prinašajo dobre rezultate z vseh tekmovanj, ki se jih udeležijo. Pohvalimo se lahko tudi z dobrimi rezultati, ki jih tako mladi in starejši tekmovalci prinašajo iz mednarodnih tekmovanj. Velik pomen našega društva je namenjen izobraževanju članov o delovanju društva ter varnim strelskih veščinam. Tako imamo v svojih vrstah izobražene ter certificirane inštruktorje športnega strelstva ter tudi strelske sodnike in strelske sodnike na državnem nivoju. Prav tako se lahko pohvalimo z organizacijo različnih tekmovanj na regijskem ter državnem nivoju.

Kot vsako društvo, pa smo tudi mi veseli novih članov in zanesnjakov športnega strelstva.

© SD DOLIČ 

2024