ZGODOVINA DRUŠTVA

Pisalo se je leto 1982, ko seje skupina strelskih zanesenjakov zbrala z namenom, da ustanovi društvo, katerega namen bo druženje in prenašanje strelskega znanja na mlajše.

Že v začetni fazi so se pojavile težave, saj je strelstvo šport, ki se lahko izvaja le na varnih in primerno zavarovanih območjih. Strelci so se zato v začetni fazi srečevali kar v garažah posameznih članov, kjer so si uredili začasne prostore. Ob iskanju primernega prostora se je streljanje z zračno puško za krajši čas prestavilo v dvorano negdanjega Zadružnega doma v Doliču. V poletnem času se je izvajalo streljanje z MK orožjem na Pantnarjevem travniku pri gasilskemu domu, pred prihodom na novo lokacijo pa še na sedanji lokaciji Športnega doma.

Ob iskanju lokacije za strelišče se je članom porodila zamisel, da bi bila primerna lokacija trasa nekdanje železnice, ki je glede na smer streljanja ( J-S ) praktično idealna, z usekom v peščeni teren pa varna.

Takoj se je pričelo pridobivanje gradbene dokumentacije in se pričela gradnja. Povedati moramo, da se je gradilo vse s prostovoljnim delom po podatkih čez 10 000 ur. Nekaj posameznikov se je izredno zalagalo pri gradnji. Imamo še naprej smele načrte pri gradnji v bližnji bodočnosti. Sedaj se v objektu nahaja 12 stezno strelišče za zračno orožje, zunaj pa 10 stezno od 15 metrov do 100 metrov. Tarče se avtomatsko pomikajo od 15 metrov do 100 metrov.

Dograjujemo še načrtovano pokrito halo za streljanje z pištolo velikega kalibra.

Društvo združuje preko 100 članic in članov ter 25 mlajših in starejših pionirjev. Velik pomen dajemo v našem društvu izobraževanju, saj smo mnenja, da le dober kader lahko svoje znanje in izkušnje prenaša na mlajše rodove. V preteklih letih smo skozi izobraževanje pridobili šest inštruktorjev športnega strelstva in enajst strelskih sodnikov. Dva imata licenco državnega sodnika. Kot kaže je zanimanje za strelski šport v vzponu, saj se lahko pohvalimo z močno generacijo cicibanov in pionirjev. Za mlajše je v našem društvu dobro poskrbljeno, saj nad njimi bdi ekipa izkušenih strelskih inštruktorjev, razultati njihovega strokovnega dela pa se že odražajo, saj posegajo naši najmlajši po prvih mestih v regiji in na državnih prvenstvih.

Pionirji so redni udeleženci regijskih in državnih prvenstev v streljanju s serijsko zračno puško in malo kalibersko puško. Mladinska ekipa SD Dolič tekmuje v 3. državni ligi v streljanju s standard zračno puško. Tudi rezultati članov in veteranov v raznih ligah ( pištola velikega kalibra, serijska zračna puška. MK puška pa do atraktivne discipline trap ) niso zanemarljivi.

Tudi organizacijsko se lahko pohvalimo s projekti kot so:

Organizacija strelskih tekmovanj ob občinskem prazniku.
Organizacija strelske tekme za vaščane, ki niso člani SD ob prazniku vaške skupnosti Dolič.
Organizacijo raznih regijskih prvenstev za pionirje, mladince in člane.
Seveda pa organizacija tudi društvenih raznih lig in prvenstev.
S sredstvi, ki jih plačujemo kot štartnine v društvenih ligah pa si organiziramo izlet ali piknik
In tako skrbimo tudi za družabno dogajanje po tekmovalni sezoni.

V 2007 letu smo praznovali 25. letnico delovanja Strelskega društva Dolič. Izbrali smo datum 1. September ko smo obeležili jubilej in razvili svoj društveni prapor.

Kot vidite so naši načrti za prihodnost veliki, zato vabimo v naše vrste čim več novih članic in članov, saj bomo le s številnim članstvom in močno voljo izpeljali vse zastavljene cilje.

Predsednik SD Dolič
Franc Oštir

© SD DOLIČ 

2022